SIMPLEX®

• Den enda stenspräckningspatronen med separat tändare
• Ett världspatent för framtiden • Säkrare - Effektivare - Framtidssäkrad

Vibrationssäkert

Simplex är ett system för spräckning i sten, berg och betong från Power Tools. Systemet utlöser elektriskt små krutladdade patroner.
Under lång tid har Power Tools utvecklat en ny serie elektriska stenspräckningspatroner. Utvecklingen har gått från patroner med inbyggda tändare till en helt ny serie patroner med separata tändare. Detta innebär för användaren, bättre effekt, större säkerhet och svarar upp mot framtida krav. En annan klar fördel med separat tändare är att man kan välja om man vill ha klass 2 eller klass 3 tändare till patronen.
Krutet har den fördelen att det har mycket lägre förbränningshastighet jämfört med konventionellt sprängämne. Genom detta minimerar man risker, arbetar miljövänligt, ekonomiskt och kan undvika dyra besiktningar av husgrunder.
Tack vare att vibrationerna klingar ut snabbt kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, ärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada. Även mindre stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort genom att använda sig av stenspräckning. Stenspräckning används idag av Skanska, PEAB, NCC, Svevia samt era tusen andra entreprenörer.