Jonbark AB är specialiserade på enskilda avlopp, allt från enkla lösningar till små fritidshus till större anläggningar för 1 till 30 hushåll och fler.
Vi vänder oss även till företag som behöver en lösning till eget avlopp eller kommunalt vatten och avlopp.
Vår framgång som avloppsentreprenör ligger mycket i vårt medvetna val att sammarbeta med Avloppscenter AB som besitter en väldigt bred kompetens gällande avloppslösningar Samt Avloppscenter säljer produkter som håller en hög kvalité, vilket resulterar i bra avloppslösningar över lång tid.
Jonbark AB sätter stort värde i noggrannhet vid installationerna för kundens del men även för vår egen del och yrkesstolthet.


IMG_3784Pasted Graphic 1

Pasted Graphic